Toegankelijkheidsverklaring

MirtA15PapendrechtGorinchem.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons per e-mail melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Mirta15papendrechtgorinchem.nl. Het streven van Mirta15papendrechtgorinchem.nl is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Mirta15papendrechtgorinchem.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.