Werk aan de N3

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Om het verkeer beter te laten doorstromen, pakt Rijkswaterstaat samen met provincie en gemeenten het wegennet in dit gebied aan. Hiermee vergroten ze de doorstroming en bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat past onder andere de aansluiting A15/N3/N214 aan. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling van de regio en de doorstroming op de A15.