Overige projecten

Hier vindt u informatie over relevante projecten in de omgeving van de A15 Papendrecht-Gorinchem.

Programma Goederenvervoer Corridors

De meerwaarde van goederenstromen en logistiek is voor de economische toegevoegde waarde van Nederland van groot belang (zie ook MIRT-onderzoek). Daarbij is de bestaande infrastructuur cruciaal om de logistiek in goede banen te leiden. Deze functie zal de infrastructuur ook in de toekomst moeten blijven vervullen. De juiste locatie van de bedrijven op de corridor en compact ruimtegebruik, nu en in de toekomst, spelen hierbij een rol. Er is een concreet samenhangend maatregelenpakket samengesteld om te komen tot topcorridors in het Programma Goederenvervoercorridors, waarbij Rijk en regio nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Centraal in het Programma Goederenvervoercorridors staan de duurzame economische ambities van de overheden en bedrijven waarbij de infrastructuur ondersteunend is om deze ambities mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op:

1. het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid;
2. het bevorderen van economische groei;
3. focus op gebruikers;
4. het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid;
5. het op peil houden van beheer en onderhoud.

De oplossingsrichtingen worden hierbij gezien in digitalisering en data delen, innovatie, zowel technologisch, sociaal als institutioneel, optimalisatie van logistieke knooppunten en verduurzamen van alle modaliteiten. De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 Topcorridors te zijn. Het programma houdt zich voortdurend bezig met de vraag of de visie en doelen nog voorop staan en bereikt worden. Dit houdt in dat het programma adaptief en wendbaar is en zich niet alleen richt op korte termijn projecten maar (ook) op lange(re) termijn opgaven, innovatie en het smeden van (institutionele) samenwerking.

De scope van het programma is de corridor Oost en de corridor Zuidoost:
- Oost: corridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland (A15, Betuweroute, Waal);
- Zuidoost: corridor Rotterdam – Noord-Brabant/Limburg – Duitsland (A16/A58/A67, Brabantroute, Maas en Brabantse kanalen, buisleidingen).