Op welke onderwerpen kan men een zienswijze indienen?

In voorbereiding naar het besluit van de minister over het voorkeursalternatief kan men reageren op een aantal officiële publicaties door een zogeheten ‘zienswijze’ in te dienen. Op dit moment kunnen geïnteresseerden een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Waarbij men aangeeft of ze zich kunnen vinden in de manier waarop we de effecten van de alternatieven onderzoeken (zowel het wat en het hoe).

Hierbij kan men bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen/onderwerpen:

- Brengen we de milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn of heeft u voor ons nog specifieke aandachtspunten?

- Bent u het eens met de manier waarop de milieueffecten worden onderzocht, met de diepgang en de methode van het onderzoek of heeft u suggesties?