Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Zienswijzeprocedure gestart

Van vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 kon u reageren op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A15 Papendrecht-Gorinchem.

Dit, door een zogenoemde zienswijze in te dienen op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD staat beschreven welke alternatieven en (milieu)effecten worden onderzocht voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht- Gorinchem. Ook wordt de aanpak van het vervolgonderzoek beschreven.

Meer informatie over deze procedure vindt u op het Platform Participatie.

Vervolg?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.

Alle documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota Kansrijke Alternatieven

Factsheets

Kennisgeving

Gedrukte exemplaren van deze documenten kon u van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 ook inkijken op de volgende locaties (alleen op afspraak en volgens geldende Coronaregels):

  • Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300 (tel. 14 078);
  • Gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11 (tel. 14 0184);
  • Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1 (tel. 14 0184);
  • Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1 (tel. 14 0183);
  • en het Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag (tel 070 - 456 89 99).

Wilt u meer weten over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, lees dan de publiekssamenvatting.

Toelichting

Op maandag 2 november 2020 is een online informatiebijeenkomst gehouden.

Tijdens deze bijeenkomst gaven we een beknopte toelichting op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen vragen stellen over de NRD, het vervolgproces, het indienen van zienswijze en andere onderdelen van de MIRT-Verkenning.  Op 10 november kregen mensen tijdens het online vragenuur nogmaals de mogelijkheid om vragen te stellen over deze onderwerpen.

Presentatie gemist of terugkijken?

U kunt de ingesproken presentatie online terugkijken door op deze link te klikken. Wilt u alleen de PowerPointpresentatie bekijken? Klik dan hier.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang in deze Verkenning, meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.