Welke alternatieven worden onderzocht?

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staan 3 alternatieven beschreven. Deze zijn gericht op het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15. Dit kan met smart mobility en/of mobiliteitsmanagementmaatregelen, of door de huidige weg uit te breiden met een spitsstrook of een extra rijstrook.

Eerste verkeersberekeningen leiden tot extra maatregelen

Uit verkeersberekeningen bleek dat smart mobility en mobiliteitsmanagementmaatregelen de problemen met doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 op zichzelf niet voldoende verbeteren. Daarom worden deze maatregelen verder onderzocht in combinatie met infrastructurele oplossingen. Ook bleek dat er aanvullend een lokale maatregel nodig is om de verkeersafwikkeling tussen Papendrecht en Sliedrecht-West (aansluitingen 23 en 24) te verbeteren. Dit wordt meegenomen in het vervolgonderzoek.

Effecten inzichtelijk maken

Uiteindelijk heeft dit geleid tot 3 alternatieven en 3 varianten die verder worden onderzocht in de effectonderzoeken van het milieueffectrapport. Dit richt zich op het inzichtelijk maken van de effecten van de verschillende alternatieven en varianten op geluid, luchtkwaliteit, natuur, gezondheid, (water)bodem en vele andere milieuaspecten. Voor een deel van deze milieuonderzoeken worden berekeningen uitgevoerd.

Schematische weergave de drie alternatieven en varianten zijn samengesteld
Overzicht van hoe de alternatieven en varianten zijn samengesteld.

De alternatieven en varianten

De alternatieven en varianten
Alternatief 2 2x2 rijstroken met spitsstroken, in beide richtingen (zowel van Rotterdam als van Gorinchem).
Alternatief 3                2x3 rijstroken, in beide richtingen.
Alternatief 2++ 2x2 rijstroken met spitsstroken, aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen. Bovendien aangevuld met smart mobility en mobiliteitsmanagementmaatregelen.
Variant 2+ Alternatief 2 als basis, aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/ N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen.
Variant 3+ 2x3 rijstroken (alternatief 3), aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen.
Variant 3++ 2x3 rijstroken (alternatief 3), aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen. Bovendien aangevuld met smart mobility en mobiliteitsmanagementmaatregelen.

Schematische ontwerpen

Onderstaande tekeningen laten schematisch zien welke aanpassing aan de weg nodig is voor de verschillende alternatieven en varianten.

Schematische tekening van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem zonder wijzigingen uit de MIRT-Verkenning, de referentiesituatie
Beeld: Tauw
De referentiesituatie
Alternatief 2 2x2 rijstroken + spitsstroken
Beeld: Tauw
Alternatief 2 2x2 rijstroken + spitsstroken
Alternatief 3 2x3 rijstroken
Beeld: Tauw
Alternatief 3: 2x3 rijstroken
Alternatief 2++ 2x2 met spitsstroken, + weefvakken tussen Papendrecht- Sliedrecht en slimme maatregelen
Beeld: Tauw
Alternatief 2++ 2x2 met spitsstroken, + weefvakken tussen Papendrecht- Sliedrecht en slimme maatregelen

Het Voorkeursalternatief

De alternatieven en varianten worden nader uitgewerkt en beoordeeld om te komen tot één voorkeursalternatief.

Voor de drie alternatieven worden naast de milieuberekeningen ook verschillende verkeersberekeningen uitgevoerd.

De beoordeling van de drie varianten wordt afgeleid uit de informatie van de alternatieven.

Zowel de alternatieven als varianten kunnen uiteindelijk gekozen worden als/ samengesteld worden tot een Voorkeursalternatief (VKA).