Over welk gebied gaat deze Verkenning?

De Verkenning gaat over de A15 ten westen van de aansluiting Papendrecht/N3 (aansluiting 23) tot en met de aansluiting Arkel (aansluiting 28) ten oosten van knooppunt Gorinchem.

De totale lengte van het traject dat wordt onderzocht in deze Verkenning bedraagt circa 23,8 kilometer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een projectgebied en een studiegebied. Het projectgebied betreft het deel waarbinnen daadwerkelijk maatregelen kunnen worden genomen en waar in de projectraming rekening mee is gehouden. Het studiegebied is ruimer en is het onderzoeksgebied waarbinnen de te verwachten effecten (zoals verkeer en milieu) van de maatregelen worden onderzocht. 

Project- en studiegebied MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Weergave van het projectgebied tussen Papendrecht en Gorinchem