Over welk gebied gaat deze Verkenning?

De Verkenning gaat over de A15 ten westen van de aansluiting Sliedrecht-West (aansluiting 24) tot en met de aansluiting Arkel (aansluiting 28) ten oosten van knooppunt Gorinchem.

De totale lengte van het traject dat wordt onderzocht in deze Verkenning bedraagt circa 21,5 kilometer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een projectgebied en een studiegebied. Het projectgebied betreft het deel waarbinnen daadwerkelijk maatregelen kunnen worden genomen en waar in de projectraming rekening mee is gehouden. Het studiegebied is ruimer en is het onderzoeksgebied waarbinnen de te verwachten effecten (zoals verkeer en milieu) van de maatregelen worden onderzocht. 

Kaart van het studiegebied
Weergave van het projectgebied tussen Papendrecht en Gorinchem