Ik heb een hele goede oplossing om het probleem rond de doorstroming op de A15 te verbeteren. Waar kan ik deze indienen?

In deze fase van het project is het niet meer mogelijk om totaal nieuwe oplossingen aan te dragen. De kern van elke MIRT-Verkenning is een trechteringsproces. Op dit moment hebben we het grootste deel van dit proces doorlopen.

Tijdens het participatieproces in de eerste fase van deze Verkenning is de omgeving gevraagd mee te denken en mogelijke oplossingen aan te dragen. Tijdens diverse bijeenkomsten (waaronder een atelier en een inloopbijeenkomst) zijn in het totaal circa 80 mogelijke oplossingen verzameld. Deze staan in de Groslijst Oplossingen.

De volgende stap is om de zogenoemde kansrijke alternatieven uit te werken in ontwerpen, waarbij wordt gekeken hoe de Kansrijke Alternatieven ruimtelijk in de omgeving te passen.