Waarom wordt de rijksweg niet gewoon verbreed?

In eerste instantie wordt er gekeken naar kosteneffectieve maatregelen op het vlak van smart mobility en mobiliteitsmanagement. Deze worden indien nodig aangevuld met infrastructurele aanpassingen aan de weg. Een verbreding van de huidige rijksweg naar een 2x3 is één van de oplossingsrichtingen die in deze Verkenning wordt onderzocht.