Hoe houden jullie rekening met ontwikkelingen in de omgeving?

In en rond het gebied van de Verkenning wordt de komende jaren door diverse partijen aan plannen gewerkt. De omgeving waarin de Verkenning wordt uitgewerkt staat niet stil. Projecten aan de rijksweg zelf, die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd, worden opgenomen in de 0-situatie. Dat wil zeggen dat in alle onderzoeken er vanuit wordt gegaan dat de maatregelen al zijn uitgevoerd. Met andere omgevingspartijen, zoals gemeenten, waterschap, provincies wordt contact en wederzijds afstemming gezocht. Hoe deze partijen zijn betrokken bij deze Verkenning is te lezen in het Participatieplan. Hierin is ook te lezen op welke wijze met kansen in de omgeving wordt omgegaan.