Kan ik meedenken?

We vinden het belangrijk om gebruikers, omwonenden, bedrijven uit de omgeving te betrekken bij de Verkenning. Zij kennen de omgeving het beste en weten welke knelpunten er spelen. Door hen een rol te geven wordt gebruik gemaakt van de lokale kennis in het komen tot oplossingsrichtingen. Daarom worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd die onder andere op deze website worden aangekondigd. Zodra de oplossingen concreter worden, nemen we de directe omgeving gerichter mee in het proces. Lees het participatieplan voor meer informatie.