In welke fase bevindt deze Verkenning zich nu en wat gebeurt er in deze fase?

We zitten nu in de Analysefase. Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Eerst hebben we zo breed mogelijk gekeken naar oplossingen. Deze worden nu steeds meer getrechterd, totdat er nog enkele meest kansrijke oplossingen overblijven. Deze nemen we op in een Nota Kansrijke Alternatieven (NKA).

In de Beoordelingsfase worden deze meest kansrijke oplossingen verder onderzocht tot er één Voorkeursalternatief overblijft en uiteindelijk door de Minister een Voorkeursbesluit wordt genomen. Dit proces doen we samen met betrokken partijen uit de omgeving, zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties (bekijk het participatieplan voor alle betrokken partijen). Naast het NKA wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin wordt beschreven welke onderzoeken moeten worden gedaan in de Beoordelingsfase om de meest kansrijke alternatieven te kunnen beoordelen.