In welke fase bevindt deze Verkenning zich nu en wat gebeurt er in deze fase?

We zitten nu in de Beoordelingsfase. Er is onderzoek gedaan naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Eerst hebben we zo breed mogelijk gekeken naar oplossingen. Deze zijn getrechterd, todat er nog enkele oplossingsrichtingen overbleven. Uiteindelijk zijn er 3 alternatieven overgebleven die verder worden uitgewerkt in de volgende fase.

In de Beoordelingsfase worden deze 3 alternatieven verder onderzocht tot er één Voorkeursalternatief overblijft en uiteindelijk door de Minister een Voorkeursbesluit wordt genomen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven welke onderzoeken moeten worden gedaan in de beoordelingsfase om deze alternatieven te kunnen beoordelen. Dit proces doen we samen met betrokken partijen uit de omgeving, zoals gemeenten en maatschappelijke organisaties (bekijk het participatieplan voor alle betrokken partijen).