Wanneer wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op de A15 verbeterd?

Door de Minister is in 2018 een Startbeslissing genomen. Hierin is aangegeven dat zowel onderzoek moet worden gedaan naar maatregelen die op de korte termijn effect kunnen hebben, als een Verkenning te starten naar de lange termijn.

Wat houden de korte termijn maatregelen in?

Om de doorstroming en verkeersveiligheid op de korte termijn (periode 2020 – 2022) te verbeteren doet de Verkeersonderneming (sinds 2022 Zuid-Holland Bereikbaar) onderzoek naar maatregelen die de doorstroming bevorderen op de A15 tussen Ridderkerk – Gorinchem en de bereikbaarheid in en rondom de Drechtsteden. Deze maatregelen kunnen nu al een positief effect hebben, zonder dat daar grote infrastructurele aanpassingen aan de weg voor nodig zijn. Zie voor meer informatie: KTM.

Wat gebeurt er voor de lange termijn?

Er is geld gereserveerd voor maatregelen om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op de A15 op de langere termijn te verbeteren. Hieronder vallen eventuele grotere infrastructurele maatregelen aan de weg, waarvoor langere juridische procedures moeten worden doorlopen (Tracéwet). Dit geld is vanaf 2024 beschikbaar voor de realisatie. Eerst moet worden onderzocht welke maatregelenpakketten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de knelpunten. Ook moeten alle effecten van de kansrijke oplossingen in beeld worden gebracht. Dat doen we in deze verkenning. Afhankelijk van de uitkomst kan eventueel vanaf 2025 met de realisatie van de grotere fysieke maatregelen aan de weg worden gestart.