Hoe betrekken we de omgeving?

De MIRT-Verkenning doen we niet alleen. Ook de omgeving denkt mee: bewoners, ondernemers, belangenvertegenwoordigers, provincies  en gemeenten en anderen worden betrokken. Het is belangrijk om de stakeholders in de omgeving van het project in de verschillende fasen op het juiste moment en in de juiste rol te betrekken om zo een zorgvuldig tot stand gekomen resultaat te bereiken.

Participatieplan

De wijze waarop de omgeving betrokken wordt bij de MIRT-Verkenning, staat beschreven in het zogenaamde Participatieplan. De hierin beschreven participatie-aanpak volgt het trechteringsproces van de brede verkenning, waarin van mogelijke oplossingen toegewerkt wordt naar een selectie van oplossingsrichtingen en maatregelenpakketten. De inhoud en opzet van de verschillende werksessies, ateliers en inloopbijeenkomsten sluit aan op de stappen van het trechteringsproces.

Van het participatieproces in de Start- en Anlysefase is een verslag gemaakt. Hierin staat in hoofdlijnen een overzicht met daarin de oplossingen die door de omgeving zijn aangedragen en/of, en zo ja in welk alternatief deze, zijn opgenomen

Doel van participatie

Het doel van participatie is om de omgeving (bijvoorbeeld bewoners, weggebruikers, bedrijven en organisaties) te betrekken bij de verkenning.

De omgeving wordt hiervoor op verschillende momenten en manieren in de gelegenheid gesteld om informatie over de MIRT-Verkenning te ontvangen, om mee te denken, mee te praten en kennis en informatie aan te dragen. 

In het participatieplan is beschreven hoe de omgeving wordt betrokken bij beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning in de periode oktober 2020 tot november 2021. Wilt u meer weten? Lees dan het volledige Participatieplan

Schematische weergave van het in de tekst beschreven participatieproces
Beeld: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Schematische weergave van het participatieproces in de beoordelingsfase