Alles over het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Aanleiding

In 2017 is een verkeersbrede studie gedaan naar de gehele A15 vanaf Rotterdam tot aan de Duitse grens. Het traject Papendrecht-Gorinchem kwam naar voren als traject met de meeste filekiemen. De weg kent hier nu al dagelijks vertragingen die naar verwachting in de toekomst nog veel groter worden. Door de hoge filedruk zijn er ook veel ongevallen.

Oplossing om doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren

De A15 is belangrijk voor de Nederlandse economie. Zo verbindt deze rijksweg de dorpen en steden in de regio met elkaar. Daarnaast is het een belangrijke schakel voor het vervoer van goederen tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. In de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem zoeken we een oplossing om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de A15 ten westen van de aansluiting Papendrecht/N3/N214 tot en met de aansluiting Arkel, ten oosten van knooppunt Gorinchem.

De MIRT-Verkenning moet informatie opleveren, die nodig is, zodat de minister een voorkeursbeslissing kan nemen en een besluit over het vervolg. Na dit besluit volgt de Planfase.

MIRT-Verkenning

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijk domein (zoals wegen en bruggen). Het Rijk is bij deze projecten en programma's direct financieel betrokken. Het MIRT wordt opgenomen in de rijksbegroting die jaarlijks op Prinsjesdag door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In het MIRT zijn projecten en programma’s opgenomen waarbij het rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.