Korte Termijn Maatregelen A15 Ridderkerk-Gorinchem

In het najaar 2018 zijn tijdens de bestuurlijke overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT) afspraken gemaakt over een korte termijn file-aanpak tussen Ridderkerk en Gorinchem (de zogenoemde Korte Termijn Maatregelen). Doelstelling is 1.000 spitsmijdingen per dag, waardoor het verkeer op het hoofdwegennet beter doorstroomt.

Om dit te realiseren is in 2019 aan De Verkeersonderneming (vanaf 2022 op gegaan in Zuid-Holland Bereikbaar) opdracht gegeven. De Verkeersonderneming trekt hierin samen op met de omliggende gemeenten, ondernemersverenigingen en andere relevante partijen om de doorstroming op de A15 te verbeteren.

Korte Termijn Maatregelen - De aanpak

De Korte Termijn Maatregelen zijn gericht op maatregelen die nu kunnen starten om de hinder op de A15 te beperken. Hierin is gekozen voor een adaptieve aanpak waarbij ingezet wordt op structurele gedragsverandering. De korte termijn maatregelen worden ingezet op het traject Ridderkerk–Gorinchem. De aanpak is onderverdeeld in mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement, waarbij mobiliteitsmanagement weer is onderverdeeld in een bewonersaanpak, bedrijvenaanpak en een logistieke aanpak.

Bedrijven- en logistieke aanpak

In de bedrijvenaanpak en de logistieke aanpak benadert de mobiliteitsmakelaar bedrijven. De mobiliteitsmakelaar voert scans uit die inzicht bieden in de woon-werk afstanden en het aantal werknemers dat via de A15 rijdt. De mobiliteitsscans worden vervolgens als middel ingezet om passende alternatieven te koppelen aan de juiste doelgroepen. De mobiliteitsmakelaar adviseert de werkgever hoe hij/zij ervoor kan zorgen dat meer werknemers gebruik maken van slimme alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van de (e)-fiets, of thuiswerken.

Bij logistieke bedrijven zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar het slimmer organiseren van de logistieke processen. Bedrijven die mee willen doen met de acties tekenen daarbij een intentieverklaring voor 10% uit de spits.

Bewonersaanpak (met o.a. Kortingsregeling Tweewielers en positieve beïnvloeding rijgedrag)

Automobilisten die regelmatig op het traject A15 Ridderkerk–Gorinchem rijden, kunnen meedoen aan verschillende acties en regelingen. Zo is er de Kortingsregeling Tweewielers, waarmee mensen die de overstap willen maken om met de fiets, elektrische fiets of een speed pedelec naar het werk te gaan, 300 euro korting kunnen krijgen op de aanschaf. Voorwaarde is dat ze de fiets dan regelmatig gebruiken om naar het werk te gaan.

En De Verkeersonderneming kijkt naar het rijgedrag van automobilisten. Heeft het ‘hoe’ mensen rijden invloed op de doorstroming en zo ja, kunnen we dan ander rijgedrag stimuleren.

Ontwikkelen van een Inzichtenfabriek

Tot slot wordt een interface (koppeling tussen verschillende computersystemen) opgezet. Alle beschikbare data uit verschillende bronnen van de A15 worden samengebracht, op basis waarvan inzichten worden opgedaan. Op basis van deze inzichten kunnen vervolgens maatregelen ter verbetering van de mobiliteit worden ingevoerd in de regio.

Meer informatie?

Om de acties en regelingen van de bewonersaanpak bekend te maken wordt gebruik gemaakt van de Ways2go – publiekscampagne. Kijk voor meer informatie op www.ways2go.nl.

Samen met het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar worden verschillende regelingen en acties opgezet voor (logistieke) bedrijven. Wilt u meer weten over de verschillende regelingen en acties voor (logistieke) bedrijven? Kijk dan op het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar

Wilt u op de hoogte blijven van al deze acties en regelingen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief van Zuid-Holland Bereikbaar.