KTM A15

Wat gebeurt er op de korte termijn op de A15?

Parallel aan deze MIRT-Verkenning wordt met betrokken partijen in de regio gewerkt aan een Korte Termijn aanpak (KTM) waarin gekomen wordt tot een pakket met korte termijn maatregelen over de gehele A15. De KTM valt dan ook buiten de scope van de MIRT-Verkenning en is hiermee een van de raakvlakprojecten.