Online bijeenkomsten over de laatste ontwikkelingen

Op de tropisch warme woensdagavond 16 juni 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst om de omgeving te informeren over de laatste ontwikkelingen in de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Net als de voorgaande 5 bijeenkomsten was ook deze bijeenkomst online te volgen. Twee weken eerder vond op 3 juni al een online atelier plaats voor mobiliteitsprofessionals van overheden, bedrijven en belangenorganisaties. De bijeenkomsten werden georganiseerd om betrokkenen te informeren over de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden sinds de vorige informatiemomenten in november 2020.

Presentatie informatiebijeenkomst

Na een hartelijk welkom begon de informatiebijeenkomst met een korte inleiding over de MIRT-Verkenning en de stappen die sinds het voorjaar van 2019 zijn gezet. Aan zo’n 35 belangstellenden werd daarna verteld hoe we van de alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tot drie alternatieven en drie varianten zijn gekomen. Deze worden nu onderzocht om te beoordelen welke (combinatie) van deze problematiek van doorstroming en verkeersveiligheid het best kan verbeteren.

Dit betekent dat in deze onderzoeksfase de volgende alternatieven en varianten worden onderzocht:

  • 2x2 rijstroken met spitsstroken
  • 2x3 rijstroken
  • 2x2 rijstroken met spitsstroken, aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen. Bovendien aangevuld met smart mobility en mobiliteitsmanagementmaatregelen.
  • Alternatief 2 als basis, aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/ N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen.
  • 2x3 rijstroken (alternatief 3), aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen
  • 2x3 rijstroken (alternatief 3), aangevuld met weefvakken tussen Papendrecht/N3 (aansluiting 23) en Sliedrecht-West (aansluiting 24) in beide richtingen. Bovendien aangevuld met smart mobility en mobiliteitsmanagementmaatregelen.

Na deze uitleg volgde een toelichting van het projectteam over het soort ontwerpen dat er gemaakt wordt van de alternatieven in deze fase. Deze inpassend ontwerpen zijn bedoeld om te toetsen of de alternatieven überhaupt haalbaar zijn. Aan de hand van visualisaties werd uitgelegd welke elementen onderdeel zijn van de verschillende alternatieven: extra rijstroken, spitsstroken, weefvakken maar ook de smart mobility en mobiliteitsmanagementmaatregelen. Alle varianten en alternatieven worden met elkaar vergeleken.

Na afloop van de presentatie werden enkele vragen gesteld. Zo werd gevraagd of er ook in kaart is gebracht of de fiets een positieve rol kan spelen bij het oplossen van het fileprobleem. Verder was er een vraag over de relatie tussen de Verkenning en de ambitie vanuit de Regionale Energie Strategie om energieopwekking mogelijk te maken langs de A15. Ook werd er een vraag gesteld over de plaatsing van geluidsschermen ter hoogte van Wijngaarden.

Atelier

Twee weken eerder vond op 3 juni 2021 een online informatie-atelier plaats waarin de betrokkenen van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het project. Dezelfde toelichting werd gegeven als in de informatiebijeenkomst. Na de presentatie gingen de mobiliteitsprofessionals met elkaar en met de projectorganisatie in gesprek. Tijdens het atelier werden vooral vragen gesteld over de verkeersonderzoeken die zijn uitgevoerd.

Vervolgproces

Op korte termijn starten we met de onderzoeken naar de effecten van de verschillende alternatieven. Onderzocht wordt bijvoorbeeld wat de impact van de alternatieven is op de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid, maar ook wordt onderzocht wat de effecten zijn op geluid, aanwezige natuur en andere milieuthema’s. Nadat de effectonderzoeken zijn uitgevoerd, worden de effecten van de onderzochte alternatieven en varianten beschreven in het milieueffectrapport (planMER).

Dit najaar organiseren we een volgende informatiebijeenkomst en atelier, waarin we een toelichting geven op de onderzoeken die voor de planMER en de Ontwerp Structuurvisie zijn uitgevoerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen we de stappen van de verkenning om uiteindelijk te komen tot de Voorkeursbeslissing van de minister waarmee de Verkenningfase toelichten.

Presentatie terugkijken

Wie er niet bij kon zijn tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 16 juni 2021, kan de presentatie terugluisteren of de PowerPointsheets bekijken.