Verslag Omgevingswijzer- en Ambitiewebsessie A15 Papendrecht - Gorinchem

Dit verslag beschrijft de resultaten uit de beleidsscan, de Omgevingswijzersessie en de Ambitiewebsessie.

MIRT-projecten en -programma’s bieden bij uitstek kansen om meekoppelkansen te inventariseren. Dat betekent dat samen met omgevingspartijen wordt geïnventariseerd welke kansen en ambities op verschillende duurzaamheids- en leefomgevingsthema’s er in het gebied liggen. In meerdere sessies zijn voor deze Verkenning meekoppelkansen geïnventariseerd en ambities verkend.  Dit verslag geeft inzicht in een breed scala aan optionele kansen, die verder geconcretiseerd en getrechterd worden in de komende fasen.