Groslijst Oplossingsrichtingen en zeef 0

Uitwerking van de doorlopen stappen in het trechteringsproces om van de longlist met 79 maatregelen te komen tot een shortlist van 6 maatregelenpakketten.