Probleem- en gebiedsanalyse

De probleem- en gebiedsanalyse geeft een feitelijke beschrijving van de A15 en het gebied in de omgeving daarvan. Het addendum geeft een beschrijving en een visie van het gebied waarbinnen de projectlocatie zich bevindt.