Uitgangspuntennotitie MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In deze notitie zijn de inhoudelijke uitgangspunten voor de Startfase en de Analytische fase van de MIRT-Verkenning vastgelegd en en is de beslisinformatie in beeld gebracht.