Participatieplan MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem Fase A en B

Het participatieplan beschrijft de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de participatie in de start‐ en analyse‐fase van de MIRT‐Verkenning A15 Papendrecht‐Gorinchem