Participatieverslag MIRT-Verkenning A15 start- en analysefase

Dit participatieverslag beschrijft de wijze waarop invulling is gegeven aan participatie in de start- en analysefase van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.