Werken aan de aansluiting A15/N3/N214

Vlot en veilig verkeer rond de Drechtsteden is belangrijk. Om het verkeer beter te laten doorstromen, heeft Rijkswaterstaat in 2021 samen met provincie en gemeenten het wegennet in dit gebied aangepakt. Rijkswaterstaat heeft onder andere de aansluiting A15/N3/N214 aangepast. Hierdoor is de verkeersafwikkeling in de regio en de doorstroming op de A15 verbeterd.