Programma Goederenvervoer Corridor

In 2017 is het Programma Goederenvervoercorridors (GVC) gestart. In dit programma is een concreet samenhangend maatregelpakket opgesteld om te komen topcorridors waarbij Rijk en regio nauw samenwerken met het bedrijfsleven. Dit programma is gericht op de corridors Oost en Zuidoost als de twee belangrijkste goederencorridors van ons land. De ambitie voor de Goederenvervoercorridors is om in 2030 topcorridors te hebben, die de basis vormen voor de logistieke toppositie van Nederland.

De MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem is als deelproject opgenomen als onderdeel van corridor Oost. Door het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 draagt de Verkenning bij aan de ambities en opgaven rondom de topcorridors.