Overzicht projecten Drechtsteden

Binnen de aanpak Drechtsteden worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. De betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht) werken nauw samen om elkaars werkzaamheden goed af te stemmen en om hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Van de 15 verschillende projecten, worden er 13 door Rijkswaterstaat aangepakt. Hieronder valt ook de vervanging/renovatie Brienenoordbruggen, Botlektunnel en Beneluxtunnel.