N214

Werkzaamheden door de provincie Zuid-Holland aan de N214 tussen de aansluiting op de A15 en de kruising met de Gorissenweg. Naast groot onderhoud komen op dit traject aanpassingen die bijdragen aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.