MIRT-Verkenning A2 Deil-Vught

De A2 vervult een cruciale rol in de doorstroming op de as Amsterdam – Eindhoven - Maastricht en voor de bereikbaarheid van de regio Rivierenland, BrabantStad en de regio Nijmegen. Doel van de MIRT-Verkenning A2 Deil-Vught is het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Daarvoor zal de doorstroming in beide richtingen verbeterd moeten worden. Dit versterkt de betrouwbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van het gebied.