Andere projecten

In de (directe) omgeving van de A15 Papendrecht-Gorinchem is sprake van relevante ontwikkelingen en projecten die (mogelijk) een raakvlak hebben met de opgave. Onderstaand een overzicht (niet limitatief). Dit overzicht wordt gedurende het proces van de MIRT-Verkenning eventueel aangevuld met opgedane inzichten.