Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In deze nieuwsbrief:

Atelier VI

Op donderdagmiddag 16 juni jl. organiseerden we het zesde Atelier over de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. Naast de deelnemers van de vorige Ateliers en de leden van de Bestuurlijke en Maatschappelijke Adviesgroepen (BAG en MAG), waren ook gemeenteraadsleden uitgenodigd.

De deelnemers werden meegenomen in de ontwikkelingen sinds het vorige Atelier in februari. Daarna volgde in een plenaire toelichting op de resultaten van het verkeerskundig onderzoek in vergelijking met de huidige situatie. Ook kwamen de resultaten aan bod van aanvullend onderzoek naar de effecten van de alternatieven op het knooppunt Gorinchem.

Lees meer

Beeld: ©A15

Stikstofdossier: werk aan MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem gaat door

Projecten in de planuitwerkingsfase, lopen vertraging op. Voor deze projecten moeten nieuwe stikstofberekeningen worden gemaakt. Projecten die zich nog in de verkenningsfase bevinden, gaan in ieder geval tot het eind van deze fase door volgens planning. Dit geldt ook voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. 

Lees meer

Beeld: ©A15

Hoe gaan we om met de geluidseffecten in de Verkenning?

Voor de MIRT-Verkenning van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de verschillende mogelijke oplossingen op de omgeving. Geluidshinder valt hier ook onder. Berekend wordt of het geluid van de Rijksweg op de omgeving zal veranderen als één van de aanpassingen wordt doorgevoerd.  Wilt u weten welke stappen worden gezet ten aanzien van geluid? 

Lees meer

Snelweg A15 Papendrecht Gorinchem
Beeld: Studio Retouched