Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In deze nieuwsbrief: 

Wat hebben we gedaan sinds zomer 2021?

Vanaf de zomer 2021 zijn we gestart met de effectonderzoeken. Dit proces heeft langer geduurd dan gepland. Een belangrijke reden hiervoor is dat de inpassing van de verschillende alternatieven complex is en veel tijd kost. Daarvoor waren extra onderzoeken nodig, die wij vooraf niet hadden ingepland.

Lees meer

Beeld: ©Studio Retouched

Even voorstellen: projectmanager Bart Heinz

In november 2021 startte Bart Heinz als projectmanager van de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Een uitdagende opdracht, zoals hij zelf aangeeft. “Met deze Verkenning zijn veel belangen gemoeid. Aan de ene kant vormt de A15 een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en het achterland. Aan de andere kant ligt de A15 midden in stedelijk gebied, kwetsbare natuurgebieden en bij voorzieningen die belangrijk zijn voor de waterveiligheid. Mijn persoonlijke inzet is erop gericht om alle effecten en belangen zorgvuldig en transparant in beeld te brengen.”

Lees meer 

Atelier V

Op donderdagmiddag 17 februari jl. organiseerden we het vijfde Atelier over de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. We wilden voor de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval de bestuurders nog een keer bijpraten over de laatste stand van zaken. 

Lees meer