Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In deze nieuwsbrief

Een kijkje achter de schermen

Een MIRT-Verkenning is een proces waarbij stapsgewijs een oplossing voor een probleem wordt uitgewerkt. Om tot een zorgvuldige afweging te komen moeten er veel verschillende onderzoeken worden gedaan. Dat kost tijd. Om u een beeld te geven van het proces dat we nu doorlopen, vertelt de projectmanager, Almar Bruin, hier meer over.

Een kijkje achter de schermen

A15 en Betuweroute thv Papendrecht
Beeld: ©Studio Retouched

Meekoppelkansen, waar staan we nu?

In november 2020 organiseerden we een eerste werksessie met diverse partijen uit de regio over potentiële meekoppelkansen. Drie potentiële meekoppelkansen, het snelfietspad, de vermindering van de barrièrewerking van de A15 en energie zijn vervolgens verder uitgewerkt. Inmiddels is er een tweede werksessie geweest. Ook hebben er per kans gesprekken plaatsgevonden met de projectleiders. Voor alle drie de kansen ligt er inmiddels een eerste versie van een Plan van Aanpak. Daarin staat aangegeven wat de kans inhoudt, wat de relatie met de A15 is en welke partijen erbij betrokken zijn.

Meekoppelkansen, waar staan we nu?

Fietspad en windmolens langs de A15
Beeld: ©Lian Wijntjes Communicatie / Lian Wijntjes

Uitgelichte korte termijn maatregel: Laat je auto staan...!

In de MIRT-Verkenning A15 wordt gezocht naar een oplossing voor de lange termijn om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De Verkeersonderneming voert daarnaast voor het deel van de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem een pakket aan korte termijn maatregelen uit. Dit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden. Een van de acties: Laat je auto staan en probeer de fiets!

Laat de auto staan

Logo Ways2Go
Beeld: ©Verkeersonderneming