Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

In deze nieuwsbrief

Nota van Antwoord vastgesteld

Eind juni 2021 is de Nota van Antwoord (NvA) voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem vastgesteld en gepubliceerd. De NvA gaat over de ontvangen zienswijzen op het voornemen om een m.e.r.-procedure te starten voor deze Verkenning. Er zijn 10 zienswijzen en 7 bestuurlijke reacties binnengekomen. In de NvA leest u hoe wordt omgegaan met de ontvangen reacties. 

Lees meer

Deelnemers bijgepraat tijdens informatiebijeenkomst en Atelier

In juni 2021 organiseerden we twee online bijeenkomsten om betrokkenen te informeren over de werkzaamheden waar we het afgelopen half jaar mee bezig zijn geweest. Een informatieatelier voor mobiliteitsprofessionals van overheden, bedrijven en belangenorganisaties en een informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden uit de omgeving. In het sfeerverslag leest u een korte samenvatting van deze bijeenkomsten. Kon u er niet bij aanwezig zijn? U kunt de presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst is gegeven terugluisteren.

Lees het hele sfeerverslag inclusief linkjes naar PowerPoint en ingesproken presentatie.