Nieuwsbrief Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Vanavond, maandag 2 november, vindt van 19.30 uur tot 21.00 uur de online informatiebijeenkomst plaats over de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Online informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een korte presentatie over het proces dat vooraf ging aan de ter visie legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Vervolgens is er een toelichting op de NRD, de 3 overgebleven alternatieven en de te onderzoeken effecten. De presentatie wordt afgerond met de vervolgstappen en een toelichting op het zienswijzetraject. Daarna krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Er is geen mogelijkheid om vanavond een zienswijze in te dienen.

Zo kunt u meedoen

De online informatiebijeenkomst wordt in de vorm van een video-conference via Teams aangeboden. U kunt aan deze online bijeenkomst deelnemen door gebruik te maken van de link op de projectwebsite. U heeft geen account nodig.

Als u Teams nog nooit eerder heeft gebruikt, raden we u aan tijdig (15 minuten van tevoren) op de link te klikken om deel te nemen aan de bijeenkomst. Neem voorafgaand aan de bijeenkomst goed de instructies en spelregels door, zodat u zich eenvoudig kunt aanmelden en weet hoe u kunt deelnemen aan de sessie.

Deelnemers worden tot 5 minuten na aanvang toegelaten. Mocht u te laat zijn dan kunt u helaas niet deelnemen aan de sessie.

Online informatiebijeenkomst Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Vragenuur

Op dinsdag 10 november 2020 organiseren we van 20.00 uur tot 21.00 uur een online vragenuur. Tijdens het online vragenuur is er enkel gelegenheid tot het stellen van vragen. De link om deel te nemen aan dit vragenuur verschijnt op dinsdag 10 november op de projectwebsite. Ook voor deze bijeenkomst hoeft u zich niet vooraf aan te melden.