Even voorstellen: Het Omgevingsteam van de MIRT- Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Normaal gesproken zorgt het Omgevingsteam ervoor dat bewoners, weggebruikers, bedrijven en andere partijen aan het woord komen, maar deze keer nemen we zelf het woord. Het Omgevingsteam A15 bestaat uit vier dames: Amber van Dam, Louise Hamilton, Suzanne van Brandwijk en Heleen Schaaf. De eerste drie vervullen de rol van omgevingsmanager, Heleen richt zich op de communicatie. Hieronder vertellen wij meer over ons werk.

Het Omgevingsteam is het aanspreekpunt voor iedereen die woont, werkt of reist in de buurt van de A15. We brengen al uw wensen, zorgen en belangen in kaart. Dit doen we bijvoorbeeld op inloopavonden en tijdens gesprekken. Zo konden belangstellenden in het najaar van 2019 tijdens de 1e informatiebijeenkomst op een grote kaart aangeven welke knelpunten en aandachtspunten zij zagen op en rondom de A15. Dit gaf een goed beeld van alles wat er speelt rondom de A15. De informatie die u ons geeft, wordt gebruikt bij de uitwerking van het project.

Als Omgevingsteam houden we u ook op de hoogte van alles wat er speelt rondom het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Dit doen we met onze projectwebsite, maar bijvoorbeeld ook in deze nieuwsbrief. Ook kunt u via deze website in contact met ons komen via het contactformulier.

Zorgen en kansen

Aan het begin van de Verkenning hebben we onszelf een doel gesteld: we willen mensen en bedrijven in de omgeving van de A15 nauw betrekken bij het project. In de woorden van Amber, omgevingsmanager namens Rijkswaterstaat: “Wij zijn ervan overtuigd dat het goed benutten van alle kennis en knowhow over de weg en het gebied eromheen ervoor kan zorgen dat het project beter wordt.” Openstaan voor de omgeving levert slimme ideeën op, maar ook aandachtspunten en zorgen. Soms ontdekken we zo kansen die verzilverd kunnen worden als de A15 toch op de schop gaat. Bijvoorbeeld de eerder in deze nieuwsbrief beschreven faunapassage voor dieren, die onder de weg door gaat.

Uitdagend en frustrerend

Vanaf voorjaar 2020 kwamen we als Omgevingsteam voor een flinke uitdaging te staan: hoe zorg je ervoor dat je de mensen bereikt en spreekt als je niemand op locatie kunt uitnodigen door de Coronamaatregelen? Louise herinnert zich die tijd als uitdagend, maar ook frustrerend. “Online bijeenkomsten lukten wel. Maar je kon niet echt het gesprek aangaan zoals je dat het liefste doet.” Tot het voorjaar van 2022 bleven de contacten met bedrijven, bewoners, weggebruikers en anderen digitaal en telefonisch. Ons team gebruikte daarnaast de website en deze nieuwsbrief om iedereen toch zo goed mogelijk te informeren. Nu kunnen we u gelukkig weer zien en spreken op locaties in de omgeving van de A15.

Vaker en eerder naar buiten

Dat wij als Omgevingsteam soms afhankelijk zijn van anderen, blijkt uit het dilemma dat nu op tafel ligt. “De onderzoeken duren langer dan van tevoren verwacht”, vertelt Suzanne. “We doen ook extra onderzoek, bijvoorbeeld naar de effecten van het project op knooppunt Gorinchem. Daardoor duurt het langer voordat we de omgeving van het project op de hoogte kunnen brengen van alle ontwikkelingen. Het liefst zouden wij vaker en eerder naar buiten gaan.” Dit levert binnen het Omgevingsteam wel eens onrust op. Mensen benaderen ons met vragen en verzoeken om informatie, maar we kunnen hen nog niet altijd verder helpen. Want de resultaten van de onderzoeken zijn er nog niet, daar wordt hard door onze collega’s aan gewerkt. Heleen is de communicatieadviseur die ervoor zorgt dat de website up-to-date blijft en dat u regelmatig een nieuwsbrief ontvangt. Ook speelt ze een rol bij het organiseren van de informatiebijeenkomsten.