MKBA: wat is het en waarom doen we het?

Het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem is druk bezig met het maken van een Maatschappelijke Kosten-/Baten Analyse (MKBA). Maar wat is zo’n MKBA eigenlijk? En waarvoor wordt deze gebruikt? We leggen het in dit artikel kort uit.

Een MKBA levert belangrijke informatie om te komen tot een antwoord op de vraag of een zinvolle investering wordt gedaan. Daarmee ondersteunt de MKBA bij het maken van keuzes. We brengen de maatschappelijke effecten van een project in kaart. Wat levert een kortere reistijd op aan maatschappelijke welvaartwinst (baten) doordat (vracht)verkeer er minder lang over doet om haar bestemming te bereiken? En welke investeringskosten zijn daarmee gemoeid? 
Maar ook de opbrengsten en kosten voor natuur en ecologie worden zo veel mogelijk in de MKBA meegenomen. We drukken deze kosten en opbrengsten waar dat kan uit in euro’s (monetariseren). 
De MKBA volgt een uniforme aanpak waarmee het mogelijk wordt om projecten met elkaar te vergelijken zodat de minister een goede afweging kan maken. Ook levert dit informatie op waarmee verschillende alternatieven en varianten binnen één project met elkaar kunnen worden vergeleken, en ook kunnen worden vergeleken met de situatie dat er niets wordt gedaan (de referentiesituatie). Oftewel: Welke alternatief levert het meeste op, en welke het minste? Voor de minister is de MKBA een van de bronnen in de verkenningsfase  om een voorkeursalternatief te kiezen en om te besluiten of dit in een volgende projectfase, de planuitwerkingsfase, verder moet worden uitgewerkt (het Voorkeursbesluit).

Met de MKBA kunnen we ook berekenen hoe de kosten en baten zijn voor verschillende partijen die een belang hebben bij het project. De meeste opbrengsten bij het uitvoeren van het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem komen terecht bij de weggebruikers. Hun reistijd wordt dan namelijk korter. De rijksoverheid krijgt de grootste kosten op haar bordje: de investeringskosten om de weg aan te passen, kosten voor beheer en onderhoud, maar ook voor bijvoorbeeld de inpassing van de weg. De kosten en baten kunnen tot ver buiten het projectgebied strekken, en in de MKBA wordt dit totaal aan kosten en baten op een rijtje gezet.   

Meer weten over de MKBA van het project MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem en de voorlopige uitkomsten hiervan? U leest het in het verslag van het Atelier dat we voor de zomer hielden over onder andere dit onderwerp.