Stikstofdossier: werk aan MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem gaat door

Projecten in de planuitwerkingsfase, lopen vertraging op. Voor deze projecten moeten nieuwe stikstofberekeningen worden gemaakt. Projecten die zich nog in de verkenningsfase bevinden, gaan in ieder geval tot het eind van deze fase door volgens planning. Dit geldt ook voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem.

Voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem betekent dit dat het project volgens planning doorgaat totdat er een voorkeursbesluit genomen is. In het voorkeursbesluit geeft de minister aan welke oplossing nader uitgewerkt wordt in de planuitwerkingsfase.