Atelier VI: verkeerskundige effecten, de voorlopige MKBA en ruimtelijke inpassing

Op donderdagmiddag 16 juni jl. organiseerden we het zesde Atelier over de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. Naast de deelnemers van de vorige Ateliers en de leden van de Bestuurlijke en Maatschappelijke Adviesgroepen (BAG en MAG), waren ook gemeenteraadsleden uitgenodigd.

Projectmanager Bart Heinz nam de deelnemers eerst mee in de ontwikkelingen sinds het vorige Atelier in februari. Daarna volgde een plenaire toelichting op de resultaten van het verkeerskundig onderzoek in vergelijking met de huidige situatie. Ook kwamen de resultaten aan bod van aanvullend onderzoek naar de effecten van de alternatieven op het knooppunt Gorinchem.

Interactieve bijeenkomst

In een deelsessie werden de deelnemers bijgepraat over de voorlopige uitkomsten van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). De andere deelsessie stond in het teken van de ruimtelijke inpassingen. Hierbij kwamen de haalbaarheidsstudies, de meekoppelkansen en de resultaten van het geluidonderzoek aan bod. Tot slot konden de 30 deelnemers aangeven naar welk(e) alternatief/variant hun voorkeur uitgaat op basis van de nu bekende informatie. Ook markeerden ze het alternatief/de variant die het minste hun voorkeur heeft.

Van de interactieve bijeenkomst is een sfeerverslag gemaakt.