Atelier V

Op donderdagmiddag 17 februari jl. organiseerden we het vijfde Atelier over de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem. We wilden voor de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval de bestuurders nog een keer bijpraten over de laatste stand van zaken. 

Omdat we het belangrijk vonden dat alle betrokkenen inzicht kregen in het totaalbeeld van het project, organiseerden we deze keer een gezamenlijk digitaal Atelier voor eerder betrokken partijen en organisaties uit de omgeving. Naast de deelnemers van de vorige Ateliers, waren nu ook de leden van de Bestuurlijke en Maatschappelijk Adviesgroepen (BAG en MAG) uitgenodigd.

De groep bestond uit ambtenaren en wethouders van (semi)overheden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de omgeving en natuurbeheerorganisaties en logistieke belangenbehartigers. Zij werden tijdens de bijeenkomst in verschillende deelsessies bijgepraat over de huidige stand van zaken en de eerste (voorlopige) onderzoeksresultaten. In totaal waren er ongeveer 35 deelnemers aanwezig. Van de bijeenkomst is een sfeerverslag gemaakt.