Advies commissie m.e.r. gepubliceerd

Van 16 oktober tot en met 26 november was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Dit door te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is, tegelijkertijd met de terinzagelegging, ook voor advies voorgelegd aan de Commissie m.e.r..

Advies

De onafhankelijke commissie, bestaande uit 5 leden heeft aan de hand van een presentatie en een virtueel locatiebezoek kennis gemaakt met alle achtergronden van de A15. De Commissie heeft haar waardering uitgesproken over zowel inhoud als organisatie van deze bijeenkomst. Daarna heeft de commissie haar advies opgesteld. Vandaag is het advies met een persbericht openbaar gemaakt. Bekijk het advies en het bijbehorende persbericht op de website van de commissie m.e.r.

Onderdeel Nota van Antwoord

Het advies van de Commissie m.e.r. wordt, samen met de beantwoording van de zienswijzen, opgenomen in een Nota van AntwoordDeze Nota van Antwoord geeft een overzicht van de zienswijzen en reacties op de NRD. Het advies van de commissie m.e.r. en een reactie hoe we dit advies verwerken is een apart onderdeel van de Nota van Antwoord. Zodra gereed is de Nota van Antwoord op deze website in te zien.