A15 Papendrecht-Gorinchem op agenda Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 25 november is de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem aan de orde geweest. Lees meer over de uitkomsten van deze BO-MIRT.