Inloopbijeenkomst wordt online informatiebijeenkomst

Op woensdag 6 en donderdag 7 mei 2020 organiseren we een online bijeenkomst over de voortgang in de MIRT- Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Gezien de maatregelen die gelden tegen de verspreiding van het coronavirus kan de eerder aangekondigde fysieke ontmoeting helaas niet plaatsvinden. Daarom organiseren we een digitale bijeenkomst in de vorm van een webinar.

Dit webinar is een vervolg op de Inloopbijeenkomst van 14 november 2019 in ‘De Lockhorst’ te Sliedrecht. Door de aanwezigen is toen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangedragen, die is gebruikt om te komen tot maatregelenpakketten. Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerden kunnen mee doen op het moment dat hen uitkomt, vindt het webinar vier keer plaats.

Inhoud bijeenkomst

Tijdens het webinar op 6 en 7 2020 mei lichten wij de deelnemers toe hoe de opbrengst van de inloopbijeenkomst is gebruikt, verwerkt, beoordeeld en uiteindelijk is samengevoegd tot zes maatregelpakketten. Wij nemen hen mee in het proces van de totale lijst van 79 oplossingen die mede op basis van eerder opgehaalde informatie is opgesteld. Ook geven we inzicht in het proces dat heeft plaatsgevonden om na een eerste trechtering te komen tot de zes maatregelpakketten die nu worden uitgewerkt. Uitleg wordt gegeven over de samenstelling van deze zes pakketten en de eerste resultaten van de effecten hiervan worden met de deelnemers gedeeld. Tenslotte lichten we de stappen toe die hierna nog zullen volgen. In de Webinar is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aan het einde verzoeken wij deelnemers een enquête in te vullen.

Data

De vier sessies vinden plaats op:

·         Woensdag 6 mei 2020 van 16.00-17.00 uur en van 20.00-21.00 uur.

·         Donderdag 7 mei 2020 van 16.00-17.00 uur en van 20.00-21.00 uur.

Geïnteresseerden mogen zelf kiezen wanneer zij willen meedoen. Zij hoeven zich niet aan te melden. Op onze speciale pagina op deze website is uiterlijk 4 mei 2020 meer informatie te vinden, zoals de spelregels voor de bijeenkomst en de presentatie die wordt gegeven.