Waardering over Atelier-webinar maatregelpakketten

Vertegenwoordigers van meer dan twintig partijen uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid hebben vorige week donderdag, 16 april, deelgenomen aan het tweede Atelier. Dit Atelier werd georganiseerd om inbreng uit de omgeving op te halen bij de uitwerking van maatregelpakketten die bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem (incl. aansluiting Arkel).

Coronamaatregelen

Vanwege de overheidsmaatregelen ten gevolge van corona is deze keer een webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar lieten we de deelnemers zien welke stappen we hebben doorlopen sinds het eerste Atelier. Via de chat konden deelnemers vragen stellen. Op het algemene deel volgden verdiepende themasessies. Daar werden de via de chat gestelde vragen beantwoord.

Online enquête

Naast de voortgang van het proces werden de eerste voorzichtige resultaten gedeeld. Via een online enquête konden de deelnemers aangeven welke maatregelpakketten zij meer of minder wenselijk achten. Ook was het voor de deelnemers mogelijk om aan te geven welke beoordelingscriteria (zaken als doorstroming, ruimtelijk inpasbaarheid, effecten op de omgeving, kosten en effecten op onderliggend wegennet) zij het meest belangrijk vinden in het beoordelen van maatregelpakketten.

Waardering

Alhoewel meerdere deelnemers aangaven dat een echte ontmoeting toch de voorkeur heeft, wat ook door de projectorganisatie wordt gedeeld, werd ook waardering uitgesproken voor deze werkvorm en de organisatie. Een sfeerverslag van het Atelier verschijnt binnenkort op deze website