Sfeerverslag eerste Atelier

Vertegenwoordigers van circa vijftien partijen uit het bedrijfsleven en de (semi)overheid kwamen op 25 november bij elkaar voor het eerste Atelier. Tijdens deze bijeenkomst haalden we ideeën, (lokale) kennis en ervaringen van de verschillende partijen op. Vervolgens bespraken de aanwezigen met elkaar welke oplossingen als (meest) kansrijk worden gezien. Deelnemers werd gevraagd aangeven welke pakket volgens hen de knelpunten in de doorstroming en verkeersveiligheid op de rijksweg het beste oplossen zodat een eerste beeld werd gekregen hoe deze partijen aan kijken tegen de mogelijke oplossingen.

Ook werd het beoordelingskader toegelicht. Hierin staat welke criteria worden gebruikt om de eerste groslijst met oplossingen te trechteren. Dit zijn zaken als kosten, doorstroming, ruimtelijk inpasbaarheid en effecten op onderliggend wegennet. Een sfeerverslag van dit atelier is op deze website te vinden.