Een mooie opkomst van circa 120 bezoekers voor Inloopbijeenkomst op 14 november

Donderdag 14 november jl. was de eerste Inloopbijeenkomst van de MIRT-Verkenning voor alle geïnteresseerden uit de omgeving van de A15. Bewoners, weggebruikers, bedrijven en andere belangstellenden gingen tijdens deze bijeenkomst in gesprek met mensen van de projectorganisatie. Bezoekers werd gevraagd knelpunten die worden ervaren op te schrijven op reactiekaartjes, evenals ideeën en mogelijke oplossingen aan te dragen. Dit met als doel de knelpunten nog beter in beeld te krijgen en mogelijke oplossingen op te halen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren.

Tussen 17.00 uur en 20.00 uur was iedereen welkom in Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht.

Op tafels en langs de wanden was informatie te vinden over de stappen in de MIRT-Verkenning, over hoe de omgeving wordt betrokken, maar ook over de probleemanalyse. Met onder andere informatie over het ontstaan van de files, de hoeveelheid ongevallen, de hoeveelheid vrachtverkeer, de bodemgesteldheid en water.

In het midden van de zaal lag een grote kaart van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem en het gebied hier om heen. Aanwezigen konden naast door het invullen van de reactiekaartjes ook op de grote kaart aangeven waar zij knelpunten en mogelijke oplossingen zien.

Ook was er een tafel met informatie over de Korte Termijn Maatregelen (KTM): het project waarin de Verkeersonderneming in opdracht innovatieve maatregelen onderzoekt naar mogelijkheden om mensen de A15 tijdens de ochtend- en avondspits te laten mijden.

Bezoekers werd gevraagd knelpunten die worden ervaren en ideeën om tot oplossingen te komen op reactiekaartjes te schrijven. Dit met als doel de knelpunten nog beter in beeld te krijgen en mogelijke oplossingen op te halen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. De opbrengst van de meer dan 60 reactiekaartjes die in deze bijeenkomst zijn ingevuld wordt in de verdere uitwerking meegenomen.

Komende periode zullen ateliers en ontwerpsessies worden georganiseerd waar specialisten van o.a. gemeenten, Waterschap, ProRail, Provincie en een aantal maatschappelijke organisaties op uitnodiging meedenken in de verdere uitwerking. Een tweede Inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden is voorzien in het tweede kwartaal 2020. Hier vindt u meer informatie over de bijeenkomsten en participatiemogelijkheden.

Was u niet aanwezig tijdens deze bijeenkomst, maar wilt u wel reageren of knelpunten en ideeën aan het projectteam doorgeven? U kunt via het contactformulier uw reactie achterlaten.