Samen op zoek naar meekoppelkansen voor de A15

Op 1 oktober vond de Omgevingswijzersessie voor de A15 Papendrecht-Gorinchem plaats. De Omgevingswijzer faciliteert een gestructureerde discussie over hoe integraal een project is of kan zijn. Aan de hand van de 12 sociale, ecologische en economische van de Omgevingswijzer verkenden betrokken omgevingspartijen gebiedsopgaven en meekoppelkansen. Bij de sessie waren vertegenwoordigers vanuit Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeenten Dordrecht, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Waterschap Rivierenland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

De deelnemers aan de sessie toonden een betrokken en open houding. Ook bleek er veel gebiedskennis aanwezig te zijn.  Dit kwam van pas in het eerste deel van de sessie waarin plenair gebiedsopgaven werden geïnventariseerd. Uit deze verkenning kwam een diversiteit aan opgaven naar voren: van concrete opgaven als het realiseren van snelfietsroutes en het creëren van afwateringsmogelijkheden,  tot bredere opgaven als het werken op een ‘slappe bodem’ en aandacht voor natuurverbindingen. In het tweede deel van de sessie werd in kleinere groepen gebiedsopgaven en meekoppelkansen doorgrond, waarbij de toekomstbestendigheid van de weg en haar omgeving centraal stond.

Aan het einde van de sessie gaven de deelnemers aan blij en verrast te zijn door opkomst en de hoeveelheid opgehaalde informatie. Een van de deelnemers omschreef het als een ‘echte ontdekkingstocht’. Ook werd de behoefte aan het trechteren van informatie en het maken van keuzes uitgesproken. Dit komt aan bod in het vervolgtraject.  Dan brengen de omgevingspartijen focus aan en worden meekoppelkansen verder verkend en geconcretiseerd.  De eerste stap hierin is de Ambitiewebsessie die plaatsvindt op 29 oktober.

Omgevingswijsersessie 1 oktober 2019
Beeld: ©MIRT-Verkenning A15 PaGo