Start MIRT-Verkenning is een feit: gezamenlijke Project Start Up met het projectteam

Op dinsdag 9 juli 2019 heeft het projectteam van de MIRT-Verkenning A15 een zogenaamde ‘Project Start Up’ gehad in de omgeving van de A15. Samen met alle projectteamleden is gesproken over de MIRT-Verkenning, de opdracht die er ligt en de onderlinge samenwerking die nodig is om het project succesvol te laten zijn. Halverwege de dag is met een bus het tracé tussen Papendrecht en Sliedrecht bezocht en bekeken, met onder andere een stop bij de sluis en de jachthaven in de Giessen. Met deze Project Start Up is de daadwerkelijke start van de MIRT-Verkenning gemarkeerd met het projectteam. Inmiddels is het projectteam volop aan de slag met alle onderzoeken, bijeenkomsten en andere activiteiten die er in het kader van de MIRT-Verkenning worden uitgevoerd.