Ondertekening Startbeslissing door de minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen nam dinsdagmorgen 26 juni 2018 de zogeheten Startbeslissing voor de aanpak van het fileprobleem op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Vrachtverkeer maakt veel gebruik van deze snelweg van en naar Rotterdam. Volgens Van Nieuwenhuizen heeft het traject de twijfelachtige eer dat er dagelijks ‘één van de duurste files van Nederland’ staan. “De A15 is cruciaal voor het wegtransport. Met een grootschalige aanpak gaan we er voor zorgen dat het verkeer in beide richtingen beter gaat doorstromen en verbeteren we de verkeersveiligheid. Hierdoor komen goederen sneller op de plaats van bestemming en vinden er minder ongelukken plaats”, aldus Van Nieuwenhuizen dinsdagmorgen in Alblasserdam.

Ondertekening Startbeslissing A15 Papendrecht-Gorinchem
Ondertekening Startbeslissing

Bereikbaarheid

Volgens gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland worden de problemen groter als er niets gebeurt. “De startbeslissing van de minister is een enorme belangrijke stap voor de regio. De A15 tussen Papendrecht en Gorinchem is een groot knelpunt. Dat we dit nu gaan aanpakken, is goed voor de bereikbaarheid van de haven van Rotterdam, goed voor de regio Drechtsteden en dus goed voor Zuid-Holland.”

Buiten spits rijden

 Vooruitlopend op dit grote project stelde de minister eind vorig jaar al het Ontwerp–Tracébesluit vast voor de verbreding van het stuk snelweg tussen Papendrecht en Sliedrecht. Een belangrijk ander project dat wordt uitgevoerd op de A15 is de realisatie van de ontbrekende schakel in Gelderland, de ViA15.  In aanvulling op deze projecten werkt de minister samen met de provincies Gelderland en Zuid-Holland aan een pakket maatregelen die op kortere termijn al verlichting moeten bieden. Dan gaat het onder meer om het verleiden van werknemers om buiten de spits te reizen en klein infra-maatregelen die voor een betere doorstroming zorgen, zoals het verlengen van invoegstroken.

Doorstroming verbeteren

 Hans Tanis, portefeuillehouder Bereikbaarheid in het regiobestuur Drechtsteden is trots op wat er nu bereikt is. “Het is dankzij de samenwerking met de Provincie en Rijkswaterstaat en door de stevige lobby van de werkgevers uit onze regio, TLN en het Havenbedrijf Rotterdam, dat we hier vandaag met de minister de start hebben mogen geven voor de aanpak van het grootste knelpunt in onze regio. Maar ook dankzij Barbara Visser die eind 2016 de duurste file van Nederland met een motie onder de aandacht bracht van de Tweede Kamer. Met deze grootschalige aanpak gaan we er voor zorgen dat de doorstroming op de A15 verbeterd en daarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden”, zegt Tanis, die ook wethouder van Economische Zaken in Sliedrecht is.

Met de ondertekening van de Startbeslissing door de minister is een belangrijke stap gezet in de richting van de aanpak van de knelpunten op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.