Home

De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. Op deze website informeren wij u over de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Het doel van deze Verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

De A15 Papendrecht-Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming.  De verwachting is dat de fileproblemen op de A15 in de toekomst nog verder toenemen. De dagelijkse files leiden tot een verslechterde bereikbaarheid van de regio's Rotterdam, Drechtsteden en Rivierenland.  Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht - Gorinchem ook relatief veel ongevallen.

Voor het gedeelte van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt daarom een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd. Het doel van de Verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van bereikbaarheid door het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid in beide richtingen. Met als doel de betrouwbaarheid van de reistijd en de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.

Dit traject is 21,5 km lang. Tot het projectgebied behoren naast het knooppunt Gorinchem ook de aansluitingen Sliedrecht West, Sliedrecht Oost, Hardinxveld-Giessendam en Arkel. Op deze website vindt u meer informatie over de Verkenning.

Partners

Een groot aantal (regionale) partijen is gevraagd mee te denken en te werken aan de Verkenning: Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, provincies Gelderland en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.

Kaart van het studiegebied
Beeld: Pieter Dijkstra
Weergave van het projectgebied tussen Papendrecht en Gorinchem